CZYM SĄ MEDIACJE?

 • MEDIACJE mają za sobą wielowiekową tradycję: ich ślady znajdziemy już w starożytności, a w XX wieku stały się profesjonalnym narzędziem do pracy z konfliktem.
 • MEDIACJE to pozasądowy sposób rozwiązywania sporów, praktykowany i uznawany przez sądy w wielu krajach, również w Polsce.
 • MEDIACJE to spotkanie, w którym biorą udział trzy strony: obie strony konfliktu oraz „ten trzeci”, czyli mediator.

 

JAK WYGLĄDAJĄ MEDIACJE?

 • Zamiast iść do sądu – spotykacie się u mediatora.
 • Opowiadacie mediatorowi o problemie, konflikcie, sporze.
 • Mediator jest bezstronny, neutralny, nie popiera żadnej ze stron, zachowuje jak największy obiektywizm i dba o dobro wszystkich uczestników mediacji.
 • Mediator wspiera przekazywanie informacji w sposób merytoryczny, wolny od przeszkadzających porozumieniu emocji oraz pozbawiony destrukcyjnych komunikatów.
 • Mediator nie wskazuje ani nie narzuca rozwiązania, lecz pomaga stronom wspólnie poszukiwać sposobu na zakończenie konfliktu.
 • Mediator pilnuje też, aby przyjęta ugoda uwzględniała interesy wszystkich zainteresowanych oraz była zgodna z prawem.
 • Mediator przygotowuje ugodę, którą obie strony podpisują. Jeśli mediacja została zalecona przez sąd, ugoda trafia do sędziego, który ją zatwierdza. Jeśli mediacja miała charakter pozasądowy, ugoda pozostaje u mediujących stron – i również jest prawomocna.

 

JAKIE SĄ ZALETY MEDIACJI?

 • MEDIACJE są tańsze, szybsze i skuteczniejsze – nie potrzebujesz prawników, nie czekasz na rozprawę, nie musisz się podporządkowywać narzuconym odgórnie decyzjom.
 • MEDIACJE dają więcej satysfakcji: wybierasz rozwiązanie, które wszystkim odpowiada.
 • MEDIACJE chronią relacje: pokazują bezprzemocowe sposoby komunikacji, podsuwają konstruktywne sposoby radzenia sobie z konfliktem, umożliwiają rozmowę, która nie rani. Czasem nawet sprawiają, że… znów zaczynamy rozmawiać i śmiać się z ludźmi, do których wcześniej nie chcieliśmy się już nigdy więcej odezwać!

 

DLA KOGO SĄ MEDIACJE?

Mamy być szczerzy? Dobrze. Uwaga: mediacje są dla każdego.

 

Naprawdę.

 

Mediacje są dla starszych i młodszych, dla osób prywatnych, firm i instytucji, dla introwertyków i ekstrawertyków, kobiet i mężczyzn, osób stąd, stamtąd i z zupełnie innych miejsc. Mediacje są dla tych, którzy lubią głośno mówić i dla tych, którzy wolą mówić cicho; dla tych, którzy często chodzą do sądu i dla tych, którzy nie bywają tam nigdy. Mediacje są dla osób szukających szybkiego i skutecznego rozwiązania problemu, naprawienia kontaktu, zakończenia nieprzyjemnej sprawy, wsparcia przy ustalaniu ważnych kwestii.

 

Mediacje mają tylko jedno ograniczenie: wszystkie strony konfliktu muszą chcieć przystąpić do mediowania. Mediacji trzeba chcieć – to jedyny wymóg, jaki przed nami stoi.