Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji IMPULS powstała w 2007 roku. Naszym celem jest niesienie pomocy społecznej dzieciom, młodzieży i dorosłym, działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej, wspomaganie rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, wspólnot i społeczności lokalnych, szeroko rozumianej kultury, sztuki i edukacji, przeciwdziałanie uzależnieniom, zagrożeniom i patologiom społecznym, kształtowanie prospołecznych postaw i dobrych nawyków.

Prowadzimy szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu kompetencji miękkich, mediacji, prewencji zagrożeń społecznych, działań profilaktycznych na terenie szkoły. W ofercie szkoleń znajdują się tematy przeznaczone dla nauczycieli, rad pedagogicznych, rodziców oraz uczniów.

Prowadzimy kurs „Szkoła Mediacji”, dający uprawnienia do wykonywania zawodu mediatora. Wspieramy początkujących mediatorów w zdobywaniu doświadczeń i weryfikowaniu mediacyjnych umiejętności w praktyce.

Promujemy mediację jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporów. W ramach działalności Fundacji prowadzone są mediacje rodzinne, oświatowe, cywilne, karne, gospodarcze. Współpracujemy ze szczecińskimi sądami, a mediatorzy IMPULSU są wpisani na listę stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Oferujemy wsparcie psychologiczno-terapeutyczne, prawne, edukacyjne.

Współpracujemy z placówkami naukowymi, oświatowymi, instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz wolontariuszami na terenie całej Polski i poza jej granicami.

Organizujemy i finansujemy działania i przedsięwzięcia edukacyjne, diagnostyczne, terapeutyczne, propagatorskie i informacyjne, w tym działania w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, przyuczenia do zawodu, podwyższania kwalifikacji zawodowych.

Tworzymy i realizujemy autorskie projekty, w tym projekty dofinansowane przez ministerstwa i ze środków Unii Europejskiej.

Organizujemy Stress Off Festiwal – pierwszą w regionie cykliczną imprezę edukacyjną poświęconą stresowi i sposobom radzenia sobie z nim.

Wydajemy bezpłatny magazyn ekologiczny „EcoStyl”, współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. „EcoStyl” zachęca do ekologicznego stylu życia, dbania o środowisko naturalne i poszukiwania możliwych ekorozwiązań w całym naszym życiu.

Jesteśmy pełnymi pasji profesjonalistami.