SZKOŁA MEDIACJI to nasz najważniejszy kurs przygotowujący do wykonywania zawodu mediatora. Prowadzimy go zgodnie z wymogami stawianymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a uzyskany u nas certyfikat mediatora nadaje uprawnienia do wykonywania tego zawodu.

 

SZKOŁA MEDIACJI to prawie czterdzieści zrealizowanych edycji, ponad pół tysiąca przeszkolonych i przygotowanych do pracy mediatorów, wykłady, warsztaty i praca własna oraz mnóstwo wiedzy przekazanej w niezwykle praktycznej formie.

 

SZKOŁA MEDIACJI to możliwość zdobycia certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu mediatora, wsparcie w dalszym rozwoju zawodowym oraz gwarancja najwyższej jakości szkoleniowej.

 

DLACZEGO WARTO BYĆ MEDIATOREM?

 • mediator to zawód, który zyskuje coraz większą popularność
 • po mediacje coraz częściej sięgają sądy, firmy, instytucje państwowe, a także prywatne osoby
 • możesz pracować z ludźmi i nieść im pomoc
 • możesz łączyć pracę mediatora z innymi formami pracy i zarobkowania
 • masz możliwość samodzielnego ustalania swojego czasu pracy
 • nieważne, ile masz lat – mediacje są wolne od ageizmu
 • stale się rozwijasz i nie musisz się obawiać nudy ani rutyny
 • w mediacjach nigdy nie zastąpią nas roboty

 

ZAPEWNIAMY NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ ZAJĘĆ – CZEKAJĄ NA CIEBIE:

 • profesjonalna kadra
 • zajęcia o charakterze praktycznym
 • warsztaty, symulacje mediacji, praca z dokumentami
 • kameralne grupy
 • dostosowanie programu zajęć i liczby godzin do aktualnego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – po naszym kursie nikt nie podważy zdobytych przez Ciebie uprawnień
 • możliwość odbycia praktyk mediacyjnych
 • certyfikat – egzamin zdajesz w Fundacji IMPULS na zakończenie kursu, nie ponosisz dodatkowych kosztów za procedurę egzaminacyjną!
 • możliwość uzyskania wpisu na listę mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego
 • wsparcie podczas pierwszych własnych mediacji: superwizja, lokal, konsultacje prawne
 • dostęp do fachowej biblioteki Fundacji
 • atrakcyjna cena – uwzględniamy tylko koszty infrastruktury i wynagrodzenie wykładowców!
 • szansa stworzenia wyjątkowej sieci kontaktów
 • oferta kursów dokształcających mediatora – w specjalnej cenie dla absolwentów Szkoły Mediacji!

 

czas kursu: 70 godzin (60 godzin zajęć i 10 godzin pracy własnej) – 3 weekendy spotkań

koszt: 1350 złotych (w koszt kursu wliczone są materiały szkoleniowe i catering)

 

Chcesz zmienić swój zawód, życie, sposób patrzenia na konflikty?
Możesz! Zapisz się na najbliższą edycję Szkoły Mediacji, zdobądź certyfikat i…

… zostań mediatorem przy Fundacji IMPULS!

 

informacje i zapisy

fundacjaimpuls.szkolenia@gmail.com