Drodzy Nauczyciele! Zachęcamy Was do wzięcia udziału w prezentowanych poniżej kursach i szkoleniach. Gwarantujemy nie tylko ciekawe zajęcia, lecz również świetny klimat spotkań i inspirującą wymianę myśli.

 

SZKOLENIA, KURSY, TRENINGI

Mediacje w oświacie

Mediacje rówieśnicze

Szkody komunikacyjne

Trening zastępowania agresji ART

Język żyrafy: porozumienie bez przemocy w szkole

Przygotowanie ucznia do wystąpień publicznych

Wykorzystanie sztuki teatralnej w pracy edukacyjnej dziecka

Warsztaty rozwoju osobistego

Typy klientów w szkole

Postawy dorosłych wobec dzieci

Szkolenie z zakresu procedury wypełniania Niebieskiej Karty

ABC współpracy z rodzicami w szkole i w środowisku lokalnym

Praca z trudnym uczniem

Warsztat pracy nauczyciela przedszkola

Kierowanie klasą szkolną we współpracy z rodzicami

Trening negocjacyjny

Rola szkoły w przeciwdziałaniu narkomanii

Profilaktyka szkoleń rad pedagogicznych według wskazań Kuratorium Oświaty

Wybrane zagadnienia z psychologii uzależnień

Źródła agresji nieświadomej tkwiące w postawie nauczyciela

Cyberzagrożenia. Jak wspierać i chronić uczniów

Radzenie sobie ze stresem

Rozpoznawania zjawisk patologicznych i przestępczych na terenie szkoły

Problematyka kompetencji w pracy pedagog szkolnego

Pedagogika zabawy w pracy nauczyciela

Akademia Wychowawców

Pedagogiczne środki przezwyciężania agresji i wybuchów złości u dzieci   i młodzieży

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci

Aktywizujące metody i techniki w edukacji

 

informacje i zapisy

fundacjaimpuls.szkolenia@gmail.com