Z wielką chęcią spotkamy się z Wami podczas rad pedagogicznych i poprowadzimy szkolenia lub kursy z tematyki, która się przyda w pracy z uczniem albo… w zadbaniu o siebie jako pracownika szkoły.

 

SZKOLENIA, KURSY, TRENINGI

Diagnoza potrzeb rozwojowych a wyrównywanie szans edukacyjnych małego dziecka

Konstruowanie indywidualnych programów pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym

Organizacja nadzoru pedagogicznego

Bajkoterapia

Gry i zabawy przeciwko agresji

Emisja głosu jako wspomaganie pracy nauczyciela

Zabawy i ćwiczenia usprawniające analizę słuchową

Emisja głosu i technika mówienia

Wypalenie zawodowe nauczyciela

Jak konstruować program poprawy efektów kształcenia lub wychowania

 

informacje i zapisy

fundacjaimpuls.szkolenia@gmail.com