MEDIACJE CYWILNE dotyczą spraw uwzględnianych przez kodeks cywilny. Większość konfliktów, z którymi mamy do czynienia na co dzień, to właśnie konflikty o charakterze cywilnym.

 

MEDIACJE RODZINNE to najlepszy sposób na rozwiązanie konfliktów z bliskimi. Szczególnie zalecane są rozwodzącym się małżonkom, którym zależy nie tylko  na satysfakcjonującym podziale majątku, lecz również – a nawet przede wszystkim – na dobru dzieci. Ustalenie planu wychowawczego oraz zasad utrzymywania kontaktu to coś, co powinno być najważniejszym punktem dla każdego rodzica. Mediacje rodzinne ułatwiają prawidłowe zadbanie o te kwestie.

 

MEDIACJE KARNE pozwalają na pozasądowe znalezienie rozwiązania konfliktu w sprawach wpisujących się w zakres kodeksu karnego.

 

MEDIACJE GOSPODARCZE są doskonałą propozycją dla firm, biznesmenów, osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Profesjonalny mediator gospodarczy nie tylko pomoże rozwiązać konflikty biznesowe, lecz także ułatwi zakończenie sporu w taki sposób, aby nie oznaczało to jednocześnie zakończenia współpracy lub dobrych stosunków służbowych. Dla firm dbających o własny wizerunek mediacje gospodarcze są również świetną decyzją PR-ową.

 

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE są przeznaczone dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich. Pod opieką doświadczonego mediatora młodsze i starsze dzieci samodzielnie dochodzą do porozumienia, rozwiązania konfliktu, wypracowania zasad, których naprawdę będą przestrzegać. To niezwykła lekcja odpowiedzialności, dorosłości – i empatii.

 

MEDIACJE W OŚWIACIE to formuła przygotowana specjalnie dla szkół: dzięki stałej współpracy z mediatorami uczniowie, grono pedagogiczne oraz rodzice objęci są mediacyjną opieką. W przypadku pojawienia się konfliktu (na linii uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – dyrekcja czy nauczyciel – rodzice) mediatorzy pomagają rozwiązać problem, a zarazem dbają o zachowanie dobrych relacji między dziećmi, rodzicami i szkołą.

 

MEDIACJE GRUPOWE stosowane są wtedy, gdy w konflikcie uczestniczy duża liczba osób, reprezentująca kilka różnych stanowisk lub interesy różnych grup. Mediacje grupowe są szczególnie dobrym rozwiązaniem w przypadku wieloelementowego konfliktu w miejscu pracy lub w lokalnej społeczności.

 

A Ty? Jakiego rodzaju mediacji potrzebujesz?