Każdy mediator znajdujący się na liście mediatorów Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji „IMPULS” jest zobowiązany odbyć w ciągu roku minimum jedno szkolenie doskonalące.

 

Szkolenia doskonalące służą podnoszeniu kwalifikacji mediatorów, aktualizowaniu ich wiedzy, pogłębianiu i rozwijaniu umiejętności mediacyjnych. Szkolenia mogą dotyczyć aspektów prawnych oraz kompetencji miękkich. Każdy mediator rekomendowany przez Fundację IMPULS powinien co roku dostarczać do Biura Fundacji dokumentację potwierdzającą odbycie wymaganego szkolenia doskonalącego.

 

SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA MEDIATORÓW

Komornik w procesie mediacji

Porozumienie bez przemocy w procesie mediacyjnym

Agent ubezpieczeniowy a proces mediacji

Szkolenie RODO dla mediatorów